Rodzina

Rodzina jako grupa społeczna.

Związek intymnego, wzajemnego uczucia, współdziałania i wzajemnej odpowiedzialności, w którym akcent pada na wzmacnianie wewnętrznych relacji i interakcji. We wszystkich spoleczenstwach rodzina stanowi najmniejsza, po jednostce, komórke spoleczna. Jej charakter, wielkosc i rola, jaka spelnia moga byc w róznych spoleczenstwach rózne, lecz nawet w najprymitywniejszych instytucja taka istnieje. W wielu kulturach trwalosc rodziny oparta jest na wiezi malzenskiej, w wiekszosci tez jest to zwiazek mezczyzny z kobieta. Istnieja jednak równiez spoleczenstwa, w których w zwiazek malzenski wchodzi wiecej niz dwie osoby zwlaszcza tam, gdzie silna jest tradycja rodziny wielkiej, a majatek nalezacy do gospodarstw domowych jest dziedziczony.

Funkcje rodziny.

Rodzina, zarówno ta duza, jak i mala, spelnia w spoleczenstwie wiele róznych funkcji. Funkcje te mozna ogólnie podzielic na cztery grupy. Pierwsza i podstawowa funkcja rodziny jest pro-kreacja i podtrzymanie ciaglosci rodu. Druga polega na socjalizacji dzieci, czyli nauczeniu ich regul zachowania, uznanych prawidel postepowania w danym spoleczenstwie za wlasciwe i przekazania przyjetego systemu wartosci. Trzecia funkcja rodziny jest zabezpieczenie podstawowych potrzeb (czyli jedzenia, schronienia i ubrania) jej czlonkom. Czwarta polega na wskazaniu odpowiedniego miejsca w spoleczenstwie. Warto tez wspomniec, ze rodzina jako grupa spoleczna jest z natury cykliczna, czy tez odnawialna. Czlowiek, w miare uplywu lat, pelni kolejne role w rodzinie. Od dziecka, poprzez ojca czy matke, az po glowe rodu w spoleczenstwach, gdzie funkcjonuja rodziny wielkie.

Struktura rodziny.

Rodzina to zbiór faktów róznej natury: biologicznych, psychologicznych, ekonomicznych, pedagogiczno - wychowawczych, aksjologicznych, socjalizacyjnych, kulturowych, itd. To zbiór swoistych wartosci, norm, modelów, wzorów zachowan, które wyzwalaja okreslone sposoby myslenia, reakcje uczuciowe, spostrzeganie siebie i swiata, oceny przeszlosci, terazniejszosci i przyszlosci przekazywane w ramach miedzy pokoleniowej transmisji. Rodzina to najbardziej naturalne srodowisko wychowawcze. Rodziny dzielimy na:
Male - rodzina nuklearna: rodzice i dzieci zamieszkujace pod wspólnym dachem, prowadzace jedno gospodarstwo domowe.
Duze - krag rodzinny: rodzice, dzieci, ciotki, wujowie, dziadkowie, kuzyni zamieszkujacy wspólnie wraz z glowa rodziny, prowadzacy wspólne gospodarstwo domowe.
Rody - klany rodzinne: krewni w linii prostej i w liniach bocznych, nie koniecznie razem mieszkajacy, ale posiadajacy wspólny etos, wartosci, którymi zyja.
Rozproszone duze rodziny - rodzina mala oraz czlonkowie rodziny duzej, mieszkajacy oddzielnie.
Zredukowane duze rodziny - rodzina mala i dziadkowie.

 

 

 

Copyright by BigDuo 2008